Top Sản Phẩm Bán Chạy

Mứt Boduo

Sốt Boduo

Siro Boduo

175,000

Siro Boduo

Siro Táo Xanh

160,000
160,000
160,000
160,000

Nguyên liệu khác

Nguyên liệu khác

Fresh Power Coffee Số 2

160,000

Nguyên liệu khác

Trà Đen Benny

115,000

Nguyên liệu khác

Trà Xanh Lài Benny

125,000

Nguyên liệu khác

Bột Mix Boduo

115,000

Nguyên liệu khác

Bột Khoai Môn Boduo

155,000

Nguyên liệu khác

Bột Cacao Boduo

145,000

Nguyên liệu khác

Bột Sữa Boduo

105,000

Nguyên liệu khác

Trân Châu Đen Boduo (1kg)

48,000

Tin Tức