Giới thiệu Boduo Food

Các sản phẩm của Boduo

Mứt Boduo

Sốt Boduo

Siro Boduo

Nguyên liệu khác

Nguyên liệu khác

Fresh Power Coffee Số 2

160,000
Xem Nhanh

Nguyên liệu khác

Trà Đen Benny

115,000
Xem Nhanh

Nguyên liệu khác

Trà Xanh Lài Benny

125,000
Xem Nhanh

Nguyên liệu khác

Bột Mix Boduo

105,000
Xem Nhanh

Nguyên liệu khác

Bột Khoai Môn Boduo

150,000
Xem Nhanh

Nguyên liệu khác

Bột Cacao Boduo

140,000
Xem Nhanh

Nguyên liệu khác

Bột Sữa Boduo

102,000
Xem Nhanh

Nguyên liệu khác

Trân Châu Đen Boduo (1kg)

45,000
Xem Nhanh